dialogtiveden1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund

 

Dialog Tiveden - ett leaderprojekt för landsbygdutveckling 

Under hösten 2008 inbjöds föreningar och företagare i bygden till träffar i Skolbyggnaden i Tived för att diskutera möjligheter att samverka i ett projekt för att utveckla bygden ur olika aspekter. En arbetsgrupp fick i uppdrag att skriva en

ansökan till Leader Mellansjölandet. I april 2009 så gavs klartecken för projeket Dialog Tiveden.

 

Rent geografisk så verkar projketet i Tiveden  med centrum i området mellan Unden och Vättern.

Projektet kommer att drivas som ett stort nätverk där alla

som är intresserade av att arbeta för de mål som är uppsatta

kan vara med. De fyra övergripande områdena är

 

naturum - nätverk,

Paket och bokning,

Lokal samförvaltning

Lokala produkter och tjänster.

 

 

Leader

en väl etablerad samarbetsform i ett trepartnerskap mellan idella föreningar, privata företagare samt offentlig förvaltning. Mer om det kan du läsa på  www.mellansjolandet.se

 

 

 

 

 

Copyright © . Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 2 april 2013.