dialogtiveden1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal samförvaltning

 

 

Besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för dem som bor i dagens Tiveden. För att kunna utveckla detta krävs ett hänsyns-tagande till miljöer, friluftsliv och närningar. Då behövs samverkan mellan alla parter som är aktiva inom området.

Här är målet för projektet att få till ett fungerande forum för samverkan mellan de stora aktörerna inom skogshanteringen och andra verksamheter som påverkar natur och kultur i området och även lokalbefolkningen som har sin utkomst av besöksnäringen.

 

 

 

Copyright © . Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 2 april 2013.