dialogtiveden1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturum

 

 

Vad skulle du vilja “berätta” om vår bygd i ett tänkt naturum.

 

Vilka sägner, berättelser finns från förr?

Hur överlevde man i skogarna?

Hur ever vi dag?

 

Naturvårdsverket har planer på att bygga ett naturum någonstans vid Tivedens nationalpark - en framtida satsning.

Dialog Tiveden - vill här arbeta för att skapa ett lokalat engagemang, praktiska lösningar, administrativa

och finansiella relationer för ett kommande naturumTiveden.

 

Skogen har ända till slutet av 1900-talet varit den säkra inkomstkällan här.Tjärdalar, kolbottnar påminner om

många seklers skogsarbete. Djuren gått på skogen och betat. Mäniskorna har plockat lingon och blåbär för avsalu.

 

Några exempel:

Vid Svartviken vid Unden fanns  i början av 1900-talet, ett "krösamosakokeri" som exporterade lingon i tunnor till Tyskland. Tivedstorp var känt för laggning, yxor smiddes i Skyttatorp och i Kungsbacken gjorde man yxskaft.

 

 

 

Copyright © . Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 2 april 2013.