dialogtiveden1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiveden kan

 

Aktivitets/tjänste/databas/pärm?

 

Sammanställa all tjänster/produkter/kompetenser som

finnas att köpa i området för att marknadsföra tjänsterna

till såväl lokalbefolkning som besökare och andra

intressenter.

Publiceras både på Internet och en pappersupplaga.

 

​Tiveds utvecklingsgrupps nya hemsida är en n.nu sida. www.tiveden.nu

Blir det många hemsidor kan de sedan läggas under ett begrepp t ex Tiveden kan på www.tiveden.se

Det har också framförts planer på att göra en företagskatalog.

 

 

Copyright © . Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 2 april 2013.